Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Курс 4-та квалификационна група по електробезопасност

  Електробезопасност
  96.00 лв.
  Преглед
 • Курс 4-та група по електробезопасност за двугодишен период

  Електробезопасност
  144.00 лв.
  Преглед
 • Курс 3-та квалификационна група по електробезопасност

  Електробезопасност
  84.00 лв.
  Преглед
 • Курс 3-та квалификационна група по електробезопасност за двугодишен период

  Електробезопасност
  132.00 лв.
  Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения