Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Онлайн (дистанционно) обучението на Отговорници по пожарна безопасност

  Ергономия
  48.00 лв.
  Преглед
 • Курс ръчна работа с тежести

  Ергономия
  30.00 лв.
  Преглед
 • Курс по първа долекарска помощ

  Ергономия
  30.00 лв.
  Преглед
 • Курс 3-та квалификационна група по електробезопасност

  Електробезопасност
  84.00 лв.
  Преглед
 • Курс 4-та квалификационна група по електробезопасност

  Ергономия
  96.00 лв.
  Преглед
 • Курс 3-та квалификационна група по електробезопасност за двугодишен период

  Ергономия
  132.00 лв.
  Преглед
 • Курс 4-та група по електробезопасност за двугодишен период

  Ергономия
  144.00 лв.
  Преглед