Обучение на координатор по ЗБУТ в строителството

Курс Координатор по безопасност и здраве в строителството. Електронно (онлайн) обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството - Наредба РД 07-2. Дистанционен курс с валиден сертификат по ЗБУТ 2019 за Координатор по безопасност и здраве. Обучение на Координатор по ЗБУТ

2019-05-27
Цена: 60.00 лева с ДДС Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес за негова сметка!

❗Основание за провеждане на обучението: Съгласно изискванията на и последвалите изменения и допълнения.
От кого се изисква обучение и документ за ?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение Координатор по безопасност и здраве в строителството се изисква от:
  • Възложителя на инвестиционно проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант.
  • Възложителя на строителен обект - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител, или на строител, който наема подизпълнител/и.
  • Строителни фирми - при участието им в обществени поръчки, конкурси и търгове.
Онлайн (дистанционно) обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството е предназначен за:
Допълнителни указания:
Таксата за участие включва
: Онлайн (дистанционни) презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение. 

Плащането се извършва само по банкова сметка: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон:
ФЦ Дондуков
IBAN:
BG74BUIN95611000478420
BIC:
BUINBGSF

❗За въпроси: 
Национален номер 0700 20 744
тел. +359 2 4900361 (мтел)
моб. тел.: +359 87 8272999 (м-тел)

e-mail: info@cpomc.eu 
Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.