Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Онлайн (дистанционно) обучението на Отговорници по пожарна безопасност

  Ергономия
  48.00 лв.
  Преглед
 • Обучение на координатор по ЗБУТ в строителството

  Ергономия
  60.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение на длъжностно лице по ЗБУТ

  Ергономия
  36.00 лв.
  Преглед
 • Курс за Орган по безопасност и здраве при работа

  Ергономия
  36.00 лв.
  Преглед
 • Курс ръчна работа с тежести

  Ергономия
  30.00 лв.
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение за лица провеждащи инструктаж

  Ергономия
  36.00 лв.
  Преглед
 • Ежегодно обучение на КУТ и ГУТ

  Ергономия
  30.00 лв.
  Преглед
 • Първоначално обучение на КУТ и ГУТ

  Ергономия
  30.00 лв.
  Преглед
 • Курс за Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

  Ергономия
  36.00 лв.
  Преглед