Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Първоначалното обучение на ГУТ и КУТ

  Типове съдържание
  36.00 лв.
  Преглед
 • Обучение за координатор по безопасност и здраве в строителството

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • Обучение по първа долекарска помощ

  Типове съдържание
  30.00 лв.
  Преглед
 • Ежегодно обучение на ГУТ и КУТ

  Типове съдържание
  36.00 лв.
  Преглед
 • Курс ръчна работа с тежести

  Ергономия
  24.00 лв.
  Преглед
 • Курс за Орган по безопасност и здраве при работа

  Типове съдържание
  48.00 лв.
  Преглед
 • Обучения по безопасност и здраве при работа

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • Задължения на органа за безопасност и здраве при работа

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • Определяне на координатор по безопасност и здраве на строителен обект

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения