Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Инструкция за поддържане и обслужване на съоръженията за съхранение на газ пропан – бутан в бензино - газостанции

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Инструкция за действията на персонала при зареждане с пропан – бутан на автомобилни газови уредби

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Инструкция за безопасност при работа с гориво – пропан - бутан

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Инструкция за безопасност при работа с гориво – дизелово гориво

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Инструкция за безопасност при работа с бензин

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа при миене на моторни превозни средства

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Инструкция за безопасност на труда при обслужване и ремонт на моторни превозни средства

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Инструкция за безопасността на труда от механиците от автотранспорта

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение на длъжностно лице по ЗБУТ

  Инструктаж
  48.00 лв.
  Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения