Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Длъжностна характеристика на длъжността Лекар

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Трудов договор със срок за изпитване

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Биологични агенти в работната среда

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Управител продажби и маркетинг

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Зидаромазач

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Обслужващ солариум

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Продавач закуски и напитки

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Машинен оператор, обработка на камъни

  Категории ЗБУТ
  Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения