Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Длъжностна характеристика на длъжността Домашен помощник

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Пазач, невъоръжена охрана

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Обслужващ, бюфет/лавка

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Главен експерт в дирекция ДЗЗД

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Главен мениджър оборудване оптични мрежи

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Оператор координатор мрежа от данни - база данни

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Организатор на полетите (Планиране на екипажи)

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър на търговската марка/Бранд мениджър

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Специфични изисквания за ЗБУТ в предприятията за производство на облекло

  Категории ЗБУТ
  Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения