Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Периодичност на измерванията на фактори на работната среда

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Безопасни условия на труд в земеделието

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Списък на химични вещества

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Трудова Медицина

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Работник, озеленяване

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Направете сами оценка на риска

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Машинен оператор, вулканизиране на автомобилни гуми

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Строителен тапетаджия

  Категории ЗБУТ
  Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения