Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Оценка на риска

  Пожарна безопасност
  Преглед
 • Консултации Трудови отношения

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Задължения на органа за безопасност и здраве при работа

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

  Пожарна безопасност
  Преглед
 • Обучения по безопасност и здраве при работа

  Обучения по ЗБУТ
  Преглед
 • План за действие в случай, че на работното място е имало човек, за който се подозира или е потвърден за COVID 19

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Публикувано е ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации по схемата 60/40

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Трудова медицина цели усвояване и реализиране

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Заповед РД 01-219 - превенция на риска от разпространение на COVID-19

  Категории ЗБУТ
  Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения