Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Дистанционно годишно обучение на ГУТ и КУТ

  Комитет условия труд
  42.00 лв.
  Преглед
 • Ежегодно обучение на ГУТ и КУТ

  Комитет условия труд
  42.00 лв.
  Преглед
 • Декларация по чл 15 от ЗЗБУТ през 2020

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Вдигат 4 пъти минималното заплащане за нощен труд

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Напо - Да спрем пандемията!

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Досие плувен басейн

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Дневник за дезинфекциране срещу COVID -19

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Инструкция за пожарна безопасност на метанстанция

  Категории ЗБУТ
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа на персонала, обслужващ инсталация за природен газ – метан

  Категории ЗБУТ
  Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения