Дистанционно обучение по безопасност и здраве при работа

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията

 • Курс за Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси

  Инструктаж
  36.00 лв.
  Преглед
 • Курс ръчна работа с тежести

  Ергономия
  30.00 лв.
  Преглед
 • Курс за Орган по безопасност и здраве при работа

  Ергономия
  36.00 лв.
  Преглед
 • Обучение по първа долекарска помощ

  Ергономия
  30.00 лв.
  Преглед
 • Обучението на Отговорници по пожарна безопасност

  Пожарна безопасност
  48.00 лв.
  Преглед
 • Курс 3-та квалификационна група по електробезопасност

  Електробезопасност
  Преглед
 • Курс 4-та квалификационна група по електробезопасност

  Електробезопасност
  96.00 лв.
  Преглед
 • Курс 3-та квалификационна група по електробезопасност за двугодишен период

  Електробезопасност
  132.00 лв.
  Преглед
 • Курс 4-та група по електробезопасност за двугодишен период

  Електробезопасност
  144.00 лв.
  Преглед
Начало: ЗБУТ – обучения, сертификати и удостоверения